Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660

ZÁPIS

do 1. tříd roudnických škol

pro školní rok 2018/2019 se bude konat

ve dnech 4. - 5. dubna 2018

ve středu 4. dubna 2018 od 13,00 do 17,00 hod.

ve čtvrtek  5. dubna 2018 od 13,00 do 15,30 hod.

na těchto školách a uvedených adresách:

Základní škola  Jungmannova: - Jungmannova 660, tel. 416 837 317

                                           - Krabčická 505, tel. 416 841 115 – odloučené pracoviště

Zápis bude prováděn podle spádových obvodů a dle zájmu rodičů. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu či obce, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30.6. 2019.                   

K této žádosti je nutné dodat vyjádření školského poradenského zařízení

a dětského lékaře.

Je nutné přinést:

rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz rodičů

Podrobnější údaje získáte na výše uvedených číslech.

                                                                                 Mgr. Jaroslav Král

                                                                                          ředitel školy