Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci školy,

     začíná nový školní rok a začíná pro nás netradičně. Otevíráme tři první třídy v Jungmannově ulici a jednu první třídu na bezděkovské škole. Na jednu stranu nás těší veliký zájem o naši školu, který trvá již několik let, na druhou stranu nejsme rádi za narůstající počet tříd a žáků v Jungmannově ulici. Aby byli umístěni všichni „prvňáčci“ z Roudnice a přilehlých vesnic, musela být otevřena jedna třída v budově bývalé praktické školy. Jednu třídu v prostorách své družiny otevřela i 1. ZŠ. Všechny roudnické školy tedy mají 3 první třídy. U nás máme ještě jednu první třídu v Krabčické ulici. Narůstajícím počtem tříd ubývá prostorů pro odborné učebny, ne všichni žáci prvního stupně budou moci navštěvovat družinu. V současné době přijímáme žáky pouze z našeho spádového obvodu.

    Během prázdnin byly vybaveny některé třídy i zbylé kabinety novým nábytkem, ve všech třídách máme interaktivní tabule, což nebývá běžné. Byly vymalovány třídy, chodby, kuchyně, probíhají zednické práce, v několika třídách a kabinetech byly zrekonstruovány podlahy a položeno nové lino.

    V pondělí 4. září nastoupilo do školy v Jungmannově ulici 647 žáků, do Krabčické ulice 127 žáků.

    Prvňáčky kromě svých učitelek přivítal spolu s ředitelem školy i starosta Roudnice nad Labem pan Vladimír Urban.

    Chtěl bych popřát dětem, rodičům, učitelům i všem zaměstnancům školy klidný průběh školního roku, co možná nejméně stresů či nepříjemností spojených se školou. Ať v novém školním roce vítězí slušnost nad hrubiánstvím, kamarádství nad nesnášenlivostí, ochota pomoci druhému nad nezájmem.

     Pokud se nám toto podaří, bude to dobrý školní rok. Tak ať se nám všem vydaří. 

                                                     Jaroslav Král

 školní rok:  2018 / 2019

Mgr. J. Král     -    ředitel školy

vyučující:

Mgr. Jitka Strádalová       -  zástupce ředitele 

Mgr. Jaroslava Marková   -  třídní učitelka 1.A

Mgr. Renata Hlaváčková   - třídní učitelka 2.A

Mgr. Lenka Němečková    -  třídní učitelka 3.A

Mgr. Ivan Rosa                 -  třídní učitel   4.A

Mgr.Iva Dybalová             -  třídní učitelka 5.A

Mgr. Marcela Hanišová     - učitelka Aj, Inf, Tv, Vv, Prč

 

Michal Dolinar                  - asistent pedagoga 

 

Mgr. Ivan Sobotka           -  školní psycholog

 

vychovatelky ŠD:

p.vych. Edita Macková

p.vych. Jana Čápová

p.vych. Monika Karasová

 

výdej obědů a úklid: Pavel Bělka, Jan Fefrčík

 

 

 

 

Historie školní budovy    -    Krabčická  ul. 505

Ze studie Urbanistický a architektonický rozvoj města od Miloše Saxla byly vybrány následující pasáže.

Na Bezděkově byl v prvním desetiletí 20.století takový počet rodin, že pro  vzdělávání jejich dětí bylo třeba vybudovat vlastní bezděkovskou školu a tak také současně ulehčit přeplněným školám ve městě. Místo pro novou budovu bylo vybráno na volném místě v Krabčické ulici na Novém Bezděkově. Se stavbou projektovanou arch. Skřivánkem bylo provádějícím stavitelem Jaroslavem Kohlíkem začato v r. 1908 a již v červnu 1909 bylo Zemskou školní radou povoleno, aby počátkem školního roku 1909-10 se na této obecné pětitřídní smíšené škole začalo učit.

Z původního plánu byla postavena pouze střední dvoupatrová budova (čp.505), zatímco projektovaná postranní jednopatrová křídla měla být přistavěna v pozdější době. K tomu však nedošlo a tak boční strany školy jsou omítnuty jednoduše bez architektonického členění. Průčelí silně převýšené stavby s vysokými etážemi o devíti okenních osách je pak provedeno ve své době moderně v duchu střídmé jemně provedené secese. Vysoká dvojdílná okna (střední trojdílná) zvláště v prvním patře, dále portál a štít jsou vyzdobena rostlinným úponkovým dekorem s vinnými hrozny a květy. Nad obloukovým vcelku jednoduchým portálem byl umístěn plochý reliéf s námětem výchovy dětí s letopočtem stavby 1908. Nad ním střední část průčelí vybíhá střešní hluboce profilovanou římsou ve vysoký štít segmentově vykrajovaný bez zvláštního členění. Jeho plocha od druhého patra byla vyzdobena freskou, kterou provedl pražský malíř Láďa Novák v Roudnici tak často zaměstnávaný. Nad sebou řešená figurální kompozice představuje různé dětské hry a opět výchovu mládeže. Jednotlivé výjevy jsou nahoře ukončeny vyobrazením hory Řípu. (později v r. 1936 byly do středu malby zasazeny místním Občanským klubem velké hodiny).

V této školní budově bylo pět učeben, tělocvična, sborovna, kabinet, úřadovna a byty pro ředitele a školníka. Kolem byla založena prostorná zahrada a hřiště. Náklady na stavbu činily 120 000 K, z nichž polovinu věnovala Obecná spořitelna roudnická jako dar v rámci jubilejních oslav panovníka. V prvním roce nové bezděkovské školy bylo do ní zapsáno 325 dětí.

Od roku 2000 je škola v Krabčické ulici součástí základní školy v Jungmannově ulici.